Om Beckers häst och smide

Saker händer inte bara, de är alltid ett resultat av tidigare händelser, det finns en historia bakom allt.

Saker blir inte bara, det finns alltid en anledning till att det blir som det blir.
Min fasta övertygelse är att att varje häst har sitt eget uttryck och sina specifika behov. Jag tror att det samma gäller oss människor, tillsammans med vår häst skapar vi något unikt och därför tror jag att individanpassad utrustning behövs. 

De traditionella hantverken har byggt vårt samhälle, det finns en enorm kunskap inbäddat i de praktiska arbetet. Saker som inte alltid går att förklara på annat sätt än att det känns på ett visst sätt när det är rätt. Det är kunskap som sitter i händerna, som inte går att läsa sig till utan måste arbetas in i kroppen. 

Jag vill med mitt hantverk bli bryggan mellan dig och din häst, ge dig möjligheten att välja bort utrustning som är massproducerad i mallar som ni kanske inte passar in i. För det var där det började för mig, med min ponny som inte passade in i mallen.