En kort historisk tillbakablick

Yrket smed har funnits länge, och i Sverige har vi en lång tradition inom järn och järnframställning. Längs hela östkusten ligger gamla järnbruk som en gång har varit i framkant inom järnframställning. Idag är det bara förnimmelser av dem kvar, eller annars ligger de i glömda bakom någon stor trä/pappersindustri.

 
Förr var det även vanligt att man hade spetskompetens inom ett visst område såsom lås, knivar, spik, vagnar, och visst finns det fortfarande smeder som idag har smal inriktning på sina företag men de har blivit allt ovanligare.Ett av dessa spetskompetensområden var hästutrustning (bett, sporrar, kapsoner och stigbyglar), de smederna kallades sporrmakare.


I L'encyclopedie Travail Du Fer av Diderot och D'Alembert finns fantastiska kopparstick avbildade av några av de olika yrkesinriktningarna, helt fantastiskt att såhär 300 år senare få möjlighet att se hur deras smedjor såg ut och vad de arbetade med.